Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.


9488263-people-waiting-in-line-2.jpg

Det var inte bättre förr

För femton år sedan var diskrimineringsskyddet ganska nytt och myndigheten HomO likaså. Begreppet transperson var ganska okänt. Och vem hade i början av 2000-talet hört talas om att facket j... Läs mer

15263016-i-had-a-bad-cold.jpg

MI och elefanten i rummet

Medlingsinstitutet har en läxa att göra. Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra myndighetens hela statistikarbete, inklusive analyserna. Läs mer

colors3.png

Ett mänskligt arbetsliv för alla

Nu pågår ILO:s 104:e arbetskonferens för fullt. Under två veckor förhandlar arbetstagare, arbetsgivare och regeringar för att förbättra villkoren för arbetstagare på den globala arbetsmarkna... Läs mer

Män som inte gillar karriärkvinnor

Glastaket har inte krossats. Det är 2015 och fortfarande ses kvinnliga chefer som bossiga och besvärliga. Läs mer

nice1_nice.jpg

Chefspusslet ofta ohållbart

När man hör chefer vittna om sin arbetssituation så är det lätt att få bilden av en hel hög med små pusselbitar. Allt ska in på rätt plats, det ska bli en helhet och ett motiv, men går pussl... Läs mer

Vi måste ta fighten för kollektivavtalen globalt!

I veckan träffas fackliga ledare från hela världen, aktiva i den offentligt finansierade sektorn. En viktig fråga handlar om alla de medlemmar som hamnar i frontlinjen när naturkatastrofer o... Läs mer

Försumma inte chefens arbetsmiljö

Chefernas arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktig. En stressad och pressad chef är sällan en bra chef, medan en chef som mår bra kan motivera och inspirera andra. Chefernas arbetsmiljö måste... Läs mer

Reflektioner kring "Öppet Sverige"

Migrationsfrågan är en fråga om kött och blod, liv och död. Det som borde vara solidaritet och öppenhet kan lika snabbt vändas till fientlighet och exkludering, vare sig det handlar om andra... Läs mer

Svar till Maciej Zaremba

Maciej Zaremba missar målet i sin senaste artikelserie om socialtjänstens tillkortakommanden. Skydd av barn måste alltid väga tyngre än föräldrars rätt när intressena ställs mot varandra, sk... Läs mer

Avtalslös är lika med naken

Vi står inför en tid med många sommarjobbare och många nyutexaminerade. Gå inte i samma fällor som andra gjort före dig. Se till att få anställningsavtalet i din hand innan du börjar. Läs mer

Kränkt och trakasserad – vad göra?

Det krävs ett omtag hos både arbetsgivare och facken för att ta tag i den eskalerande ”kränkningsproblematik” som bitit sig fast på arbetsmarknaden. Läs mer

Vi har faktiskt råd

När det gäller bistånd är Sverige ett av få länder som når FN:s mål. Med vårt bistånd och vårt engagemang i världen bidrar vi på olika sätt till att förbättra människors vardag – inte minst ... Läs mer

avis20.17.doc

Civilsamhället är osynligt, men bra att ha

En sökning på ideellt och civilsamhälle ger inte många träffar i den nu presenterade vårpropositionen. Så brukar det vara. Trots att halva befolkningen i Sverige är ideellt engagerade och lä... Läs mer

Från NPM till en vår för professionerna?

Handlingsutrymme och tilltro till professionen skapar bättre kvalitet än detaljreglering. Genom att utgå ifrån att kvalitet skapas i mötet mellan brukare och profession sätter vi ljuset på h... Läs mer

Kommunallagen behöver ge rätt förutsättningar för professionen

Nu har utredningen om framtidens kommunallag presenterat sina förslag med flera steg i rätt riktning. Ett bra regelverk är viktigt för att klara de utmaningar vi ser i både växande och krymp... Läs mer

avis106.16.doc

Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden – vad gäller?

Många av förbundets chefsmedlemmar har konkurrensklausuler i sina anställningsavtal. Om en konkurrensklausul är giltig eller inte har prövats flera gånger i Arbetsdomstolen. Nyligen kom en d... Läs mer

Hälsofrämjande skola för hbtq-ungdomar

Många hbtq-ungdomar trakasseras, diskrimineras, upplever våld, hot och hot om våld regelbundet i sin skolmiljö. Vi har i dag en elevhälsa som inte alls kan leva upp till varken lagkrav eller... Läs mer

Lyssna på Lars Hultkrantz, Åsa Regnér!

Sociala investeringsfonder innebär att medel avsätts i särskilda fonder för att öronmärka förebyggande insatser i vetskap att det lönar sig. Kommunerna gör på olika sätt både vad gäller utfo... Läs mer