Nyheter från Akademikerförbundet SSR


avis20.17.doc

Civilsamhället är osynligt, men bra att ha

En sökning på ideellt och civilsamhälle ger inte många träffar i den nu presenterade vårpropositionen. Så brukar det vara. Trots att halva befolkningen i Sverige är ideellt engagerade och lä... Läs mer

Från NPM till en vår för professionerna?

Handlingsutrymme och tilltro till professionen skapar bättre kvalitet än detaljreglering. Genom att utgå ifrån att kvalitet skapas i mötet mellan brukare och profession sätter vi ljuset på h... Läs mer

Kommunallagen behöver ge rätt förutsättningar för professionen

Nu har utredningen om framtidens kommunallag presenterat sina förslag med flera steg i rätt riktning. Ett bra regelverk är viktigt för att klara de utmaningar vi ser i både växande och krymp... Läs mer

avis106.16.doc

Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden – vad gäller?

Många av förbundets chefsmedlemmar har konkurrensklausuler i sina anställningsavtal. Om en konkurrensklausul är giltig eller inte har prövats flera gånger i Arbetsdomstolen. Nyligen kom en d... Läs mer

Hälsofrämjande skola för hbtq-ungdomar

Många hbtq-ungdomar trakasseras, diskrimineras, upplever våld, hot och hot om våld regelbundet i sin skolmiljö. Vi har i dag en elevhälsa som inte alls kan leva upp till varken lagkrav eller... Läs mer

Lyssna på Lars Hultkrantz, Åsa Regnér!

Sociala investeringsfonder innebär att medel avsätts i särskilda fonder för att öronmärka förebyggande insatser i vetskap att det lönar sig. Kommunerna gör på olika sätt både vad gäller utfo... Läs mer