Stiftelsens Expos forskningsarkiv

Akademikerförbundet SSR stöder sedan 2012 stiftelsens Expos forskningsarkiv. Forskningsarkivet är ett av Europas främsta och har en stor samling av rasistiskt och främlingsfientligt material. Arkivet inkluderar allt från andra världskrigets tidning Die Wehrmacht och 1930 talets svenska nationalsocialistiska propaganda, till material producerat av dagens rörelser.

Arkivet är en av grundstenarna för Expos verksamhet. Där finns nutida och historisk kunskap samlad som fungerar som bas för artiklar, rapporter och föreläsningar

När samarbetet inleddes 2012 uttalade dåvarande förbundsordförande Christin Johansson:

- För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att kunna stödja Expos verksamhet. Det behövs en stark röst som vilar på bred kunskapsbas. Det känns särskilt viktigt att kunna stödja Expos arkiv som är unikt till sitt slags och mycket betydelsefullt i arbetet med att bekämpa rasism och högerextremism.

Idag är frågan mer aktuell en någonsin och vi ser främlingsfientlighet, rasism och intolerans på flera håll. Förbundets medlemmar har tydligt tagit ställning för ett öppet och demokratiskt Sverige vilket också är namnet på fokusområde 2023 vilket är en uppföljning av fokusområdet från 2015 #ÖppetSverige.

Under Almedalsveckan 2017 uttryckte förbundsordförande Heike Erkers det så här:

- Vi har många medlemmar som dagligen berörs av de här frågorna i sitt arbete. Vår värdegrund och våra stadgar är också glasklara när det gäller alla människors lika värde. Det innebär att vi står upp mot främlingsfientlighet och rasism. Men Öppet Sverige handlar också på ett bredare plan om attityder och att se varje människa som en tillgång.

Stiftelsen Expo är en partipolitiskt och religiöst oberoende. Expo granskar, opinionsbildar och verkar för kunskapshöjning. Med fakta som grund får de fler att ta hotet från rasistiska grupper och idéer på allvar. De är en viktig aktör för att upprätthålla rättsstaten genom att bl a stötta de tjänstemän, organisationer och antirasister som utgör demokratins ryggrad så att de blir bättre på att bemöta hotet.

Tillsammans med Expo har förbundets lokala organisation möjlighet att ordna medlemsmöten med föreläsare från Expo.

Läs mer på Expo.se.