Fackligt center för papperslösa

Arbetsmarknadens regler gäller lika för alla. Också för papperslösa och asylsökande. Genom Fackligt center för papperslösa ger vi stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. 

Fackligt center för papperslösa är ett samarbete mellan olika fackliga organisationer. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden samt att ge fackligt stöd och hjälp till dem som råkat illa ut. Genom centret kan papperslösa och asylsökande få information om sina rättigheter på arbetsmarknaden och få råd om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö direkt från erfarna ombudsmän och fackliga förtroendemän.

Alla arbetstagare har rättigheter – även papperslösa

Arbetsmarknadens regler gäller alla, även den som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd. I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta.

Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.

De regler och lagar som gäller på arbetsmarknaden gäller också den som är papperslös. Arbetstidslagens regler om längsta arbetstid och rätt till vila och rast gäller också den som är papperslös liksom regler om en dräglig arbetsmiljö och självklart också kollektivavtalets regler om exempelvis lön.

Fackligt center för papperslösa leds av en styrelse med representanter från de olika förbund som ingår i centret. Kontakt med Centret kan man få på olika sätt. Du kan besöka oss i våra lokaler i Rågsveds Folkets Hus i Stockholm (T-Rågsved, öppet måndagar 16.00-19.00), ringa oss på gratisnumret 020-160 10 06 eller besöka hemsidan.