Union Busting

Vi börjar se tecken på det som i USA kallas Union Busting och som bygger på att arbetsgivare aktivt motarbetar fackliga rättigheter, fackligt förtroendevaldas ställning samt medarbetarnas förutsättningar att göra ett professionellt arbete baserat på deras kunskap och professionsetik.

Vi samlar här olika dokument där vi ser exempel på detta och där förbundet har reagerat.