Pressmeddelanden


Snabba åtgärder krävs för ökad säkerhet på HVB-hemmen

Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att göra tätare inspektioner på HVB-hemmen och ensamarbete bör förbjudas. –Boendena måste vara en trygg miljö för både personal och boende, säger Heike Erk... Läs mer

Skarp kritik mot förslag om sänkta kompetenskrav

Det är anmärkningsvärt och helt oacceptabelt att Sveriges Kommuner och Landsting vänder sig till regeringen för att underminera kompetenskraven inom socialtjänsten. Det signalerar att SKL in... Läs mer

Akademikerförbundet SSR inrättar etiskt råd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR beslutade idag att ett etiskt råd ska inrättas. Rådet ska ha en självständig ställning och ge vägledning i etiska dilemman. Läs mer

Stort gensvar på initiativ om flyktingmottagande

Redan första dagen har över 500 personer anmält sitt intresse för att jobba extra med flyktingmottagandet efter Akademikerförbundet SSR:s utskick till pensionärer och studenter. Det snabba o... Läs mer

Nytt initiativ för bättre flyktingmottagande

Idag går Akademikerförbundet SSR ut med brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter som är medlemmar i förbundet och frågar om de kan hjälpa till med flyktingmottagandet. Läs mer

Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar chansen till rätt jobb

Akademikerförbundet SSR välkomnar att alla kommuner ska vara med och ta emot flyktingar. Andra delar av migrationsuppgörelsen är mer problematiska. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar at... Läs mer

Ökade insatser krävs för ensamkommande barn

Dålig samverkan mellan olika aktörer och brist på resurser leder till att barnens bästa inte alltid sätts i första rummet. Akademikerförbundet SSR lägger i en ny rapport fram 37 skarpa försl... Läs mer

Ensamkommande barn - vem bryr sig?

Pressinbjudan till seminarium i Stockholm tisdag den 20 oktober 2015. Läs mer

Lovande budgetbesked om legitimation för kuratorer

Regeringen lovar i budgetpropositionen för 2016 att arbeta vidare med frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Utmärkt, nu förväntar vi oss en snabb hantering mot ett... Läs mer

Vi kräver en långsiktig lönesatsning på socialsekreterarna

Det är bemanningskris i offentlig sektor, socialsekreterare behöver värderas efter ansvar. Läs mer

Välkommen satsning på socialtjänsten ett steg på vägen

Budgetsatsningen på socialtjänsten är mycket välkommen och visar att regeringen ser behovet av akuta åtgärder. Det krävs dock mer för att häva krisen och framför allt måste kommunerna ta sit... Läs mer

Fler förändringar krävs för a-kassan

Höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen som träder i kraft idag är mycket välkommen. Det är en bra början, men nu måste regeringen ta nästa steg. Fler måste kunna kvalificera sig för ... Läs mer

Solidaritetsfonden ger bidrag till FN:s flyktingorgan

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond har beslutat att skänka 50 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Läs mer

Akademikerförbundet SSR växer och mest bland unga

Akademikerförbundet SSR fortsätter att växa och allra starkast är medlemsökningen bland unga. Vid halvårsskiftet var ökningen i åldersgruppen 20–29 år hela 17 procent. Läs mer

Dialog om ensamkommande flyktingbarn välkomnas

Alla goda krafter måste medverka till ett bra mottagande för de ensamkommande barn som nu anländer till Sverige. Vi bidrar gärna i en sådan dialog, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande... Läs mer

Statsvetare från Lund ny studentordförande

Henrietta Flodell är ordförande för Studentrådets nya styrelse för mandatperioden 2015/2016, som tillträder den 1 juli. Hon är 22 år och läser andra året på en pol kand vid Lunds universitet... Läs mer

Tunga frågor på agendan i Almedalen

Tunga samhällsfrågor står på agendan för Akademikerförbundet SSR i Almedalen 2015. Allt från ökande sjukskrivningar som följd av psykisk ohälsa till läget i socialtjänsten avhandlas under fe... Läs mer

Ett stort steg mot ökad patientsäkerhet

- Äntligen! Efter många års seg och hård kamp tas ett viktigt steg mot legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården. Nu utgår vi från att regeringen lyssnar på uppmaningen från en enig... Läs mer

Magnus Söderström-priset tilldelas Ylva Ulfsdotter Eriksson

Magnus Söderström-priset, Sveriges främsta HR-utmärkelse, tilldelas Ylva Ulfsdotter Eriksson, Göteborg. Prisutdelningen är i dag den 19 maj kl. 20.00 på Hotel Scandic Crown, Polhemsplatsen 3... Läs mer

​Marie Stenmark omvald i Akademikerförbundet SSR:s styrelse

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde idag ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Marie Stenmark från Sundsvall omvaldes som ledamot. Läs mer

​Alexander Ramsing omvald i Akademikerförbundet SSR:s styrelse

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde idag ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren och Alexander Ramsing från Nybro omvaldes som ledamot. Läs mer

​Mikael Kjelleros Endrell ny i Akademikerförbundet SSR:s styrelse

Akademikerförbundet SSR:s kongress valde idag ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren. Mikael Kjelleros Endrell från Nykvarn invaldes som ny ledamot. Läs mer

​Beatrice Högå ny i styrelsen för Akademikerförbundet SSR

Idag valde Akademikerförbundet SSR:s kongress ny förbundsstyrelse för de kommande tre åren och Beatrice Högå från Karlstad invaldes som ny ledamot. Läs mer