50 000 för humanitärt stöd till Gazas civilbefolkning

Världen bevittnar en humanitär katastrof med många tusen dödade och skadade i Gaza. Siffrorna stiger dag för dag. Missiler skjuts över Gaza och rapporter beskriver hur mer än 30 procent av alla bostäder smulats sönder

Gaza är sedan snart två veckor helt isolerat och vatten, mat och bränsle är i stort sett helt avstängt. Civilsamhället drabbas mycket hårt och många kvinnor och barn finns bland de dödade, skadade och bland dem som idag inte hittar vare sig vatten eller mat. Det finns inga säkra platser och människor flyr från sina hem och sina byar. Närmare 7 000 människor har dödats, många barn. Bland annat Amnesty International hävdar att det finns tydliga tecken på krigsbrott och FN:s generalsekreterare talar om tydliga brott mot internationell humanitär lag.

Den 7 september utförde Hamas en fruktansvärt brutal attack mot en ungdomsfestival och flera kibbutzer i området, där ca 1 500 personer dödades och tillfångatogs. Israelisk armé hotar nu med markinvasion i jakten på terrororganisationen Hamas i syfte att frita de 250 personer, varav många kvinnor och barn, som togs som gisslan efter massakern.

På båda sidor i denna konflikt finns många som arbetar för fred, dialog, mänskliga rättigheter och demokrati.

Utvecklingsbistånd för psykosocial hälsa och demokrati

Akademikerförbundet SSR har sedan många år arbetat med utvecklingsbistånd i Palestina. Det har vi gjort med två organisationer. En organisation heter  jobbar med psykosocialt stöd till traumatiserade barn och unga. Palestinska barn som placerats i israeliska fängelser, långt hemifrån och med mycket begränsad kontakt med omvärlden blir svårt traumatiserade och centret gör stor nytta i att hjälpa och stötta när de kommer hem igen. De som jobbar på centret är psykoterapeuter, kuratorer och psykologer och centret är beläget i Jerusalem.

Den andra organisationen arbetar bland annat med ungdomar på universiteten och bildar debattklubbar och ordnar tävlingar i debattkonst mellan olika universitet. Det är ett klokt sätt att skapa dialog och träna konflikthantering.

Det är med stor oro vi följer rapporterna från Palestina och vi oroas för våra partners och deras familjer och det är med bestörtning vi hör att också civila på Västbanken nu utsätts.

Biståndet till Palestina gör nytta. Det stöttar demokratiutveckling och dialog. Det ger barn och unga hopp om en annan framtid. Det är en viktig pusselbit i att skapa fred i regionen och en tvåstatslösning. Sannolikt skulle stödet behöva ökas för att möta den uppgivenhet som nu sprider sig.

Solidaritetsfonden skänker bidrag för humanitära insatser

Styrelsen för Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfonden har under helgen beslutat att skänka 50 000 kronor till Läkare Utan Gränser för deras livsavgörande humanitära arbete i Gaza och Palestina.

UPPDATERING: Sedan beslutet togs har situationen förvärrats och Läkare Utan Gränser har inte längre möjlighet att komma in i Gaza och kan inte heller garantera säkerhet för sina medarbetare. De kan därför inte öronmärka vår gåva just för Gaza men kan garantera att pengarna går till livsavgörande humanitära insatser.

Läkare utan gränser, liksom många andra hjälporganisationer, är förhindrade att komma in i Gaza med nödhjälp och mediciner. På deras hemsida kan du läsa mer om det.

Läs mer på Läkare utan Gränsers blogg av Israa Ali som arbetar som tolk för Läkare Utan Gränser i Jabalia i norra Gaza. I flera dagar har hon varit på flykt undan kriget. Här berättar hon om hur det är att tvingas söka skydd för sig själv och sina barn under bombningarna.  

Hör också  Läkare Utan Gränsers sjuksköterska Louai Harb från Gaza.