Äntligen! Satsningar på polisen ska matchas med satsningar på förebyggande

Heike Erkers

Socialdemokraterna har lyssnat på Akademikerförbundet SSR:s kritik. Regering och riksdag har de senaste åren satsat stora pengar på polis och rättsväsende men nästan försumbart på det brottsförebyggande arbetet. Här måste ske en förändring. Akademikerförbundet SSR vill se 10 miljarder mer. Idag kom ett efterlängtat vallöfte om förebyggande arbete: (S) lovar att staten ska matcha varje krona till polisen med pengar till förebyggande åtgärder.

– Vi kräver att alla partier ger löftet att satsningar på rättsväsendet ska matchas av satsningar på det förebyggande. Vi vill konkretisera det mer. Det behövs 10 miljarder i satsningar och 10 000 fler som jobbar förebyggande, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR

– Kommer Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lova mer pengar till det förebyggande arbetet? Kan vi räkna med 10 miljarder mer under kommande mandatperiod? frågar Heike Erkers

Akademikerförbundet SSR organiserar flera av de grupper som är avgörande för att bekämpa brottsligheten genom förebyggande insatser inom bland annat Socialtjänsten, socialt arbete och kriminalvården. Vi vill se rätt insats till rätt individ i rätt tid utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra medlemmar vet vad som behövs, nu behöver politiken lyssna.

–  Även med mer resurser, utvecklat arbetssätt och fler medarbetare kommer det ta lång tid att vända utvecklingen – men det måste göras. Varje individ som hamnar i kriminalitet och social utslagning är en förlust för samhället, säger Heike Erkers

De pengar som ska till kommunerna måste också tydligt säkerställas att de går till förebyggande arbete. Därför måste politiken också skriva in ett skall-krav i socialtjänstlagen (SOL) om att alla kommuner måste arbeta med förebyggande insatser.