Årsmöte för Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Region Västerbotten

Årsmöte för Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Region Västerbotten 15 feb 2021

Datum

Måndag den 15 februari, kl. 11.30-12.45

Plats

Digitalt via teams – länk skickas ut efter anmälan till den mailadress du angivit i din ansökan.

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 feb 2021 genom att klicka HÄR.

Program

• Ombudsman, Daniel Grönberg, håller en kortare presentation om aktualiteter i den fackliga omvärlden
• Årsmöte

Dagordning

1) Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2) Mötets behöriga utlysande
3) Val av mötesfunktionärer:
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justerare tillika rösträknare
4) Styrelsens verksamhetsberättelse
5) Val av:
a) Ordförande
b) Ledamöter till styrelsen
c) Ledamöter i valberedningen
6) Verksamhetsåret 2021
7) Övriga frågor
8) Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!
Lokalföreningen för Akademikerförbundet SSR i Region Västerbotten