Årsmöte Distriktsföreningen Nordvästra Götaland

Akademikerförbundet SSR:s Distriktsförening Nordvästra Götaland inbjuder medlemmarna till årsmöte och temakväll.

Dag: 2020-12-17

Tid: kl. 16.30

Plats: Digitalt, teams

 

Anmälan om deltagande senast  2020-12-10. Anmäl deltagande genom mejl till ordföranden Robert Wendel på mejl: robert.wendel@uddevalla.se

De som anmält sig kommer innan årsmötet få en länk att ansluta till. Markera gärna datumet i din kalender så att du inte missar tiden Vi använder alltså Teams. Den ska funka för alla, man ansluter via webben om man inte har appen i sin dator. Tänkt på att du har en dator med både ljud och webbkamera.

 

Program

 

16.30 Årsmötesförhandlingar

 

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av 2 st protokolljusterare

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.

Val av 2 ordinarie kongressledamöter och deras personliga ersättare.

Årsmötet beslutar att styrelsen kan förrätta val och fyllnadsval av ordinarie kongressledamöter och deras personliga ersättare.

Val av ledamot till förbundets förhandlingsråd och dennes ersättare.

Årsmötet beslutar att styrelsen får förrätta val och fyllnads av

ledamot, förbundets förhandlingsråd.

 

Föregående årsmöte valdes inte någon valberedning, därför kan du som medlem direkt nominera, se nedan.

Eventuella nomineringar till Distriktsföreningens styrelse kan lämnas i samband med anmälan om deltagande, eller vid årsmötet under punkten, val. Det går också att lämna namnförslag via mail senast 2020-12-10. Den som föreslås ska vara tillfrågad och ha förklarat sig stå till förfogande. Om personen inte avser delta vid årsmötet, uppge kontaktuppgifter.

Distriktsförening fyller en mycket viktig funktion i vårt förbund, den är en del av förbundets demokratiska organisation. Vart 3:e år, nu närmast våren 2021 samlas respektive distriktsföreningars kongressombud till förbundskongress, där ombuden väljer ny förbundsstyrelse och ordförande för de kommande 3 åren. Distriktsföreningen Nordvästra Götaland har 2 kongressombud, som alltså väljs av kommande årsmöte och eller alternativ av styrelsen.

Kongressen avhandlar också alla inkomna motioner, antar eller avslår dem och föreningen kan också lämna egna motioner och även nominera motioner som enskild eller grupp lämnat in.

Med ovan sagt, distriktsförening har en viktig funktion. Under verksamhetsåret är uppdrag i styrelsen inte tidsmässigt betungande. Prioritera gärna detta möte och nominera gärna dig själv eller annan för plats i föreningens styrelse.

 

Välkomna

Styrelsen