Bättre villkor i Folksams hemförsäkring

Folksams hemförsäkring har förbättrats och ger nu ersättning om du behöver fly från ditt hem. Försäkringen ger också överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. 

Från och med den 1 juli inför Folksam ersättning för akuta merkostnader om du måste fly från ditt hem. Folksam har också förbättrat för dem som utsätts för upprepat våld i hemmet genom att lämna överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning.

Det utökade skyddet gäller alla som har sin hemförsäkring i Folksam.

Läs mer hos Folksam