Chefers erfarenheter från pandemin

Hur har chefer haft det under Coronapandemin? Här är några reflektioner och erfarenheter från förbundets chefsmedlemmar. 

Under det gångna året har nästan alla verksamheter fått möta stora omställningar och ansträngningar. Det märks inte minst bland förbundets chefsmedlemmar, där behovet av stöd och erfarenhetsutbyte varit stort. Det har varit viktigt att prioritera, att bedöma vad som måste genomföras och vad som kan vänta. För många finns det nu en ”verksamhetsskuld” och en fortsatt hög arbetsbelastning. Pandemin innebär distansledarskap i många verksamheter och mer svårjobbade omständigheter. Nu behövs det en dialog mellan chefer och medarbetare om prioriteringar. 

Reflektioner och erfarenheter från chefer

 • Det har varit viktigt att lära sig nya färdigheter i sin ledarroll. Inte minst har den digitala kompetensen vuxit, men också förmågan att kommunicera under helt nya förutsättningar. 
   
 • Trots alla begränsningar har distansledarskap också lett till förbättringar. Några pekar på att gruppmedlemmar fått mer likvärdiga förutsättningar, särskilt när det gäller grupper som består av anställda som har olika naturlig närhet till arbetsplatsen och som därför till vardags har olika upplevelser av tillhörighet. Det finns exempel på hur digitalt ledarskap har utvecklat gruppens samhörighet och organisationskultur.
   
 • Krisen har lett till hög arbetsbelastning men också till kreativitet och nya arbetsformer.
   
 • Med ytterligare en informationskanal har det blivit svårare att hålla ordning på alla flöden av information vilket krävt nya informationsstrategier.
   
 • Det finns större risk för missförstånd när man inte ses och därför är det särskilt viktigt att uppmärksamma när kommunikation inte fungerar eller information misstolkas. Chefer har beskrivit att de varit noga med kroppsspråk och att använda fler värdeord för att förstärka budskap som har svårare att gå fram i digital kommunikation.
   
 • Särskilt introduktion av nyanställda har varit en stor chefsutmaning. Risken att man som ny inte kommer in i arbetet och arbetsgruppen har självklart ökat när man inte längre är på plats eller när verksamheten är i omställning.
   
 • Det har blivit viktigare en någonsin att tänka ”good enough” och vara nöjd med sin insats. Många möten över nätet tröttar och det gäller att hålla ambitionen på en rimlig nivå.
   
 • Det är viktigt att ta vara på chefskollegornas erfarenheter och se till att man har en bra kollegial reflektionsyta med chefer på samma nivå.
   
 • Egen tid har fått en ny innebörd när man sitter ensam hela dagarna, men det är fortfarande lika viktigt så att inte all tid tillbringas i digitala möten.

Hur har du haft det under pandemin? Dela gärna med dig i kommande seminarium på temat Chefer och pandemin

Behöver du stöd i din roll?

Kontakta våra erfarna chefsrådgivare på Chefsrådgivningen. Vi har öppet alla vardagar mellan 08.00-17.00.