Det är vi som jobbar med studenterna

Vårterminen är nu i full gång ute vid landets lärosäten. Medan ni studenter fokuserar på era studier, kämpar vi på förbundet för att er utbildning ska löna sig. Bland annat genom att kämpa för en mer rättvis arbetsmarknad och bättre löner för våra medlemsgrupper. Något annat vi fokuserar mycket på är just er studenter och att stötta er under studietiden och i steget över till arbetslivet efter examen.  

Runt om i landet finns studentinformatörer som träffar så många samhällsvetare, ekonomer, folkhälsovetare, beteendevetare, personalvetare och socionomer som det går varje termin. Studentinformatörerna är anställda av förbundet för att engagera studenter i facklig verksamhet lokalt vid sitt lärosäte. Man kan bland annat få besök av en studentinformatör under en föreläsning eller träffa dem i en monter på campus. Vi som har det mer övergripande ansvaret för förbundets studentverksamhet är två studentombudsmän.   

Vilka är vi?  

Vi som arbetar som studentombudsmän heter Carl Larsson och Emma Ivarsson. Carl är en personalvetare från Östersund som engagerade sig i flertalet studentföreningar under studietiden med tidigare poster som ordförande och kassör samt som studentinformatör och CV-granskare på förbundet. Emma är en beteendevetare från Uppsala som även hon var aktiv i en studentförening under studietiden och arbetade som studentinformatör för förbundet. Gemensamt ansvarar vi för ungefär 35 studentinformatörer ute vid landets lärosäten. Vi träffar många studenter vid till exempel karriärföreläsningar eller mässor och finns ständigt tillgängliga för att stötta och vägleda medlemmar i karriärfrågor.   

Studentombudsmännen tipsar 

Med tanke på de senaste två åren är det förstås svårt att förutspå hur resten av vårterminen kommer att se ut med distansutbildning eller undervisning på plats. Detta påverkar förstås också vårt arbete men vi anpassar oss efter situationen så gott det går och har alltid olika event på gång. Lokalt vid ditt lärosäte kan du hålla utkik efter studentinformatörerna eller de studiebesök som vi anordnar eller väcka frågan om en karriärföreläsning med oss i din förening. Centralt arrangerar vi en mängd olika föreläsningar och workshops, håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier för något som kan passa er. 

Vi ser fram emot en vårtermin präglad av fackligt engagemang tillsammans med er och hoppas kunna träffas på lärosätet inom kort! 

Varma hälsningar 
Carl Larsson och Emma Ivarsson, era studentombudsmän