För dig som jobbar med arbetsmiljö

Välkommen till en aktiv och engagerande digital dag den 5 november 2020 om hur vi tillsammans kan vässa arbetet för en bättre arbetsmiljö. 

På grund av pandemin har arbetsmiljöfrågorna hamnat högre på agendan. Vi vill ge chefer, arbetsgivarföreträdare, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga, inom avtalsområde hälsa, vård och övrig omsorg, en möjlighet att genom utbyte av tips och inspiration av varandra tillsammans utveckla det lokala och systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi bjuder på inspirationsföreläsningar, med bland annat Magnus Schubert, verksamhetschef, Kooperativet Industrihuset. Magnus berättar om hur SCARF-modellen kan användas som ett verktyg för att minska stress och förbättra arbetsmiljön.

Vid frågor är du välkommen att kontakta, Kerstin Wrisemo, ansvarig arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor eller Jasmina Helander, ansvarig hälsa, vård och övrig omsorg. 

Det här är ett partsgemensamt samarbete mellan Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021), Akademikerförbunden genom Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arbetsterapeuter, Kommunal, Vårdförbundet och Vision.

Välkommen till en inspirerande dag!

Läs mer och anmäl dig här.