Digital facklig grundkurs

​ Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Skåne, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar.
 
Kursen genomförs digitalt under två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig grundutbildning. ​

Datum och tid
Måndag 22 mars kl 09:00- 16.00
Tisdag 23 mars kl 09:00 -16:00

Plats
Kursen genomför digitalt via Teams. Länk med inbjudan kommer tillsammans med bekräftelsen på att du antagits till utbildningen. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator

Anmälan
Anmäl dig senast 26 februari 2021.

Ta mig till anmälan

Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML(bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.

Eventuella frågor besvaras av pontus.warg@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR