Digital facklig grundkurs för kommun och region i norra Sverige

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommuner och landsting i Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Värmland, Västerbotten, Uppland, Gävleborg samt Norrbotten.

Kursen genomförs digitalt under två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig grundutbildning.

Datum och tid

Tisdag den 9 februari kl 09:00- 16.00
Onsdag den 10 februari kl 09:00 -16:00

Plats

Kursen genomför digitalt via Teams. Länk med inbjudan kommer tillsammans med bekräftelsen på att du antagits till utbildningen. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator

Anmälan

Anmäl dig senast 18 januari 2021 genom att klicka HÄR.

Till anmälan

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du ca 3 veckor innan kursstart. Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig i god tid innan utbildningen.

Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML(bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.

Program

Fackligt uppdrag hos arbetsgivaren – så funkar det
Den svenska modellen
Parterna och Akademikerförbundet SSR
Dina rättigheter i lokalfackligt arbete
Lokalt förhandlingsarbete
Medbestämmande och samverkan
Arbetsmiljö i samverkan
Lokal löneprocess
Grundläggande arbetsrätt och kollektivavtal
Anställningsskyddet i lag och avtal

Eventuella frågor besvaras av Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR