Digital fortsättningskurs 16 och 22 april

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendevalda inom kommun och region i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för dig som är fackligt förtroendevald inom kommun eller region. Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar fram till årsskiftet. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Du måste ha genomfört facklig grundkurs för att att kunna delta på fortsättningskursen.

Datum och tid
16 och 22 april klockan 09-16 båda dagarna

Plats
Kursen genomför digitalt via Teams. Länk med inbjudan kommer tillsammans med bekräftelsen på att du antagits till utbildningen. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator

Ta mig till anmälan

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML (bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.

Program
Facket och arbetsgivaren
Förhandling, samverkan och MBL
Kollektivavtalet – Allmänna Bestämmelser (De viktigaste delarna. Vad gäller?)
Arbetsanpassning och rehabilitering
Diskriminering

Eventuella frågor besvaras av pontus.warg@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR