Digital handledning för lönedelegater i hela Sverige

Inbjudan riktar sig till dig som är lönedelegat inom kommun och region och som vill fördjupa dig i lönefrågor.

Välkommen till en digital handledning för lönedelegater.Temat för vår första handledning är lönekriterier.
Ta gärna reda på vilka lönekriterier som gäller hos er samt hur arbetet med att ta fram lönekriterier görs på er arbetsplats inför handledningen.

Det här är den första handledningen för lönedelegater, tanken är att vi ska hålla en handledning per termin. Nästa tillfälle att hålla koll på är 23 september, inbjudan skickas ut närmre inpå.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Tid & datum

11 februari kl 11:30-13:00

Plats

Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad anmälan några dagar innan själva handledningstillfället.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 februari 2021 genom att klicka HÄR.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

OBS! När du anmält dig får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Var uppmärksam på att du får den, det är den mejladressen vi kommer ha fortsatt kommunikation med. Vid eventuella frågor kontakta Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR