Digital handledning för lönedelegater i hela Sverige

Inbjudan riktar sig till dig som är fullmaktshavare för lön inom kommun och region och som vill fördjupa dig i lönefrågor.

 

Temat för årets andra handledning är partsgemensamt arbete. I HÖK 20 bilaga 3 beskrivs det lokala partsgemensamma arbetet för lönespridning och lönekarriär.
Det partsgemensamma arbetet innebär att lokala parter aktivt ska arbeta för lönespridning och lönekarriär för några av arbetsgivarens yrkesgrupper. Syftet med handledningen är att utbyta tips och verktyg för att utveckla det lokala strategiska arbetet med lön.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Tid & datum

23 september kl 11:30-13:00

Plats

Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad anmälan några dagar innan själva handledningstillfället.

Anmälan

Anmäl dig senast den 13 september 2021 genom att klicka HÄR.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

OBS! När du anmält dig får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Var uppmärksam på att du får den, det är den mejladressen vi kommer ha fortsatt kommunikation med. Vid eventuella frågor kontakta Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR