Digital löneavtalsutbildning fördjupning HÖK 20

Inbjudan riktar sig till dig som har gått grundutbildning i löneförhandling HÖK och som vill fördjupa dina kunskaper om lönebildning och utbyta erfarenhet med andra lönedelegater.

För att kunna tillgodogöra dig kursen önskar vi att du har deltagit i minst en löneöversyn sedan du gick grundkursen innan du deltar i fortsättningskursen.

Vi kommer under utbildningen repetera viktiga delar i ditt uppdrag som lönedelegat samt prata om hur vi strategiskt kan arbeta med lön på våra arbetsplatser.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar, kursen hålls därför digitalt via teams.

Tid & datum

27 oktober kl 10:00-16:00 (incheckning från kl 9:45)

Plats

Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad anmälan.

Anmälan

Anmäl dig till 27 oktober senast den 15 oktober 2021 genom att klicka HÄR.

Bekräftelse på plats får du när sista anmälningsdagen gått ut. Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig några dagar innan utbildningen.

Förtäring

Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök om ledighet för facklig utbildning med lön med stöd av § 7 FML i god tid. Använd programmet vid ledighetsansökan.

Vid eventuella frågor besvaras av Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR