Digital Löneavtalsutbildning grund avseende HÖK 20

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för nya lönedelegater i Halland, Nordvästra Götaland, Södra/mellersta Älvsborg, Väst, Skaraborg Örebro och Västmanland.

Utbildningen riktar sig till dig som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn inom kommun, region och Sobonaföretag. Vi går igenom löneavtalet HÖK 20, ditt uppdrag som lönedelegat och den svenska modellen.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Tid & Datum
26 januari kl 9.00-16.00
2 februari kl 9.00-16.00

Anmäl dig senast den 7 januari

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Var uppmärksam på att du får den

Besked om du fått plats får du senast vecka 2.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Plats
Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter att sista anmälningsdagen gått ut.

Förtäring
Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Vid eventuella frågor kontakta assistent Jessica Blomström på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR