Digital löneavtalsutbildning grund avseende HÖK 20 för Region Öst

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för nya lönedelegater i Region Öst. Inbjudan riktar sig till dig som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn 2020.
 

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar fram till årsskiftet. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams. 

Inbjudan riktar sig till dig som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn 2020. Då det nuvarande avtalet HÖK 17 förlängts till 31 oktober 2020 kommer ett nytt avtal förhandlas fram under hösten 2020. Du som ska bli lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en grundutbildning som skall kompletteras med ett digitalt seminarium efter att det nya avtalet är tecknat. 

Tid & datum
30 september & 7 oktober kl 09.00 - 16.00

Plats
Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad anmälan.

Till anmälan

Anmäl dig senast den 14 september, begränsat antal platser. 

Förtäring
Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för. 

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan. 

Vid eventuella frågor kontakta Boris Hedlund på epost: boris.hedlund@akademssr.se
Varmt välkommen!