Digital Löneavtalsutbildning grund avseende HÖK 20 för Region Väst

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för nya lönedelegater i Region Väst.Inbjudan riktar sig till dig som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn 2020.

Då det nuvarande avtalet HÖK 17 förlängts till 31 oktober 2020 kommer ett nytt avtal förhandlas fram under hösten 2020. Du som ska bli lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en grundutbildning som skall kompletteras med ett digitalt seminarium efter att det nya avtalet är tecknat.

Tid & Datum
28 september kl 9.00-16.00
7 oktober kl 9.00-16.00

Anmälan
Anmäl dig här senast den 14 september.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Plats
Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter att sista anmälningsdagen gått ut.

Förtäring
Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Vid eventuella frågor kontakta assistent Jessica Blomström på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Varmt välkommen!