Digital Löneavtalsutbildning grund avseende HÖK 20 för Region Väst

Det nuvarande avtalet HÖK 17 är förlängt till 31 oktober 2020 och ett nytt avtal kommer förhoppningsvis att vara klart tills dess. Du som ska bli lönedelegat i det nya avtalet behöver gå en grundutbildning som skall kompletteras med en webbaserad utbildning efter att det nya avtalet är tecknat.

Tid & Datum
18 november kl 9.00-16.00
24 november kl 9.00-16.00

Anmälan

Anmäl dig här senast den den 4 november 2020

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Plats
Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter att sista anmälningsdagen gått ut.

Förtäring
Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Vid eventuella frågor kontakta assistent Jessica Blomström på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR