Digital nätverksträff/förhandlarträff för region Uppsala samt Gävleborg

Nätverksträffen riktar sig till dig som är förtroendevald inom kommun och region i Uppland och Gävleborg oavsett uppdrag. Det är en möjlighet för dig som förtroendevald att skapa kontakter och samråda kring lokala frågor.

Tid

21 maj kl 9:00-16:00, via teams.

Tobias Sahlgren som är omställningsrådgivare för Uppland och Mats Skalberg som har ansvar för Gävleborg går igenom omställningsavtalet KOM-KR i sin helhet. Både vad gäller förebyggande insatser (kompetensutveckling/möjligheter vid ohälsa för att kunna kvarstå i anställning) samt aktiva omställningsinsatser (arbetsbristsituation samt vid överenskommelse p.g.a. sjukdom/skada).

Program

*Avtalsnyheter Allmänna Bestämmelser och HÖK 2020
*Omställningsavtalet KOM-KR
*Aktuellt från förbundet
*Din situation lokalt (lämna gärna in frågor i förväg)
*Uppdraget och lokala förutsättningar
*Sammanfattning vad tar vi med oss

Lunch klockan 12-13

Kursledare

Ombudsman: Ulf Nilsson
Regionombud: Mattias Nyström

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 maj genom att klicka HÄR.

Bekräftelse

Vid anmälan får du en bekräftelse till den e-post du anger i anmälan. Teams länken skickas ut efter att sista anmälningsdag passerat.

Ledighet

Glöm inte att ansöka om ledighet med bibehållen lön för kursdagarna med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och använd det program du får som stöd för din ansökan. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort. 

Välkommen!