Digital tvådagarsutbildning för nya lönedelegater i norr

Inbjudan riktar sig till dig som inte har gått grundutbildningen i löneförhandling HÖK men vill ha delegation för att delta i löneöversyn inom kommun, region och Sobonaföretag i norr.

Vi går igenom löneavtalet HÖK 20, ditt uppdrag som lönedelegat och den svenska modellen.

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Tid & datum

28 januari 2021 kl 10:00-16:00 (incheckning från kl 09:30)
samt
4 februari 2021 kl 10:00-16:00 (incheckning från kl 09:30)

Plats

Via teams, länk för att koppla upp sig skickas ut efter bekräftad plats.

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 januari genom att klicka HÄR.

Förtäring

Med anledning av att deltagarna inte samlas för utbildning på gemensam plats så har förbundet inte möjlighet att ersätta enskilda utlägg för fika och lunch. Kostnader för lunch och eventuell fika står därmed deltagaren själv för.

Ledighet

Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML). Använd program som bifogas i bekräftelsen, vid ledighetsansökan.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Dimitriadou på lena.dimitriadou@akademssr.se

Varmt välkommen!
Akademikerförbundet SSR