Facklig fortsättningsutbildning för kommun och region i Västra Sverige

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region i Göteborg, Halland, Väst, Södra mellersta
Älvsborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg, Örebro samt Västmanland.

Välkommen till en digital tvådagarsutbildning för dig som är fackligt förtroendevald inom kommun eller region.
Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har Akademikerförbundet SSR ställt in alla fysiska utbildningar fram till årsskiftet. Vi erbjuder därför kurser digitalt via plattformen teams.

Inbjudan riktar sig till dig som redan har gått facklig grundutbildning och vill fördjupa dina kunskaper.

Datum & Tid
19 oktober kl. 09.30-16.30
26 oktober kl. 09.30-16.30

Plats
Kursen genomförs digitalt via Teams. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört och delta på kursen bägge dagarna via din dator.

Anmälan
Anmäl dig senast den 5 oktober 2020 genom att klicka här

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats skickas ut senast under vecka 41.
Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig i god tid innan utbildningen.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML (bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.

Eventuella frågor besvaras av assistent Jessica Blomström
på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Välkommen!