Facklig fortsättningsutbildning för kommun och region i västra Sverige

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region Göteborg, Halland, Väst, Södra mellersta Älvsborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg, Örebro samt Västmanland.
 

Fortsättningskursen vänder sig till dig som tidigare gått facklig grundkurs och har ca ett års förhandlingsvana.

Datum & Tid
20 april kl. 09.30-16.30
21 april kl. 09.30-16.30

Plats
Kursen genomförs digitalt via Teams. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört och delta på kursen bägge dagarna via din dator.

Anmälan
Anmäl dig senast den 28 mars genom att klicka här

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats skickas ut senast under vecka 14.
Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig i god tid innan utbildningen

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML (bibehållen lön).

Eventuella frågor besvaras av assistent Jessica Blomström
på e-post: jessica.blomstrom@akademssr.se

Välkommen!