Facklig grundkurs för kommun och region i Östra Sverige

utbildningsledare som talar i ett klassrum

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region i Sörmland och Östergötland

Kursen genomförs digitalt under två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig grundutbildning.

Datum och tid
Dag 1: 4 mars kl 09:00 - 16:00
Dag 2: 11 mars kl 09:00 - 16:00

Plats
Kursen genomförs digitalt via Teams. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator

Anmälan
Anmäl dig senast 12 februari 2021 genom att klicka här

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du senast vecka 7. Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig innan utbildningen.

Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML(bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.
Eventuella frågor besvaras av Jessica Blomström på jessica.blomstrom@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR