Facklig grundkurs för kommun och region i Östra Sverige

Person som deltar vid ett digitalt möte hemma framför sin dator

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region inom Stockholm län, Sörmland och Östergötland.

Kursen genomförs digitalt under två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig grundutbildning. Kursen vänder sig till förtroendevalda inom, Sörmland, Östergötland och Stockholms län förutom Stockholms stad som har separata utbildningar. 

Datum och tid
Dag 1: 24 maj kl 09:00 - 16:00
Dag 2: 31 maj kl 09:00 - 16:00

Plats
Kursen genomförs digitalt via Teams. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator

Anmälan
Anmäl dig senast 30 april 2021 genom att klicka här

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du senast vecka 18. Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig innan utbildningen.

Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML(bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.
Eventuella frågor besvaras av Boris Hedlund på Boris.Hedlund@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR