Facklig grundkurs för kommun och region i Västra Sverige

Denna kurs vänder sig till fackliga förtroendemän inom kommun och region i Halland, Väst, Södra mellersta
Älvsborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg, Örebro samt Västmanland.

Kursen genomförs digitalt under två dagar och vänder sig i första hand till fackligt förtroendevalda som inte tidigare har gått någon facklig grundutbildning.

Datum och tid
20 oktober kl 10:00- 16:00
21 oktober kl 10:00 -16:00

Plats
Kursen genomförs digitalt via Teams. För att kunna delta krävs att du har möjlighet till stadig uppkoppling och kan sitta ostört o delta i kursen bägge dagarna via din dator

Anmälan
Anmäl dig senast 12 oktober 2020 genom att klicka här

Du ska nu få en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Bekräftelse på plats får du senast vecka 42. Länken till utbildningen kommer skickas till dig av kursansvarig innan utbildningen.

Vid många anmälningar kommer kvotering att ske så att representation från största möjliga antal föreningar garanteras.

Ledighet
Ledighet med bibehållna löneförmåner förutsätts. Du skall vara anmäld som facklig förtroendeman (jml FML) hos din arbetsgivare och hos oss. Ansök i god tid om ledighet för facklig utbildning med stöd av § 7 FML(bibehållen lön). När du fått bekräftelse om plats kompletterar du din ledighetsansökan med programmet som bifogas i bekräftelsen.
Eventuella frågor besvaras av Jessica Blomström på jessica.blomstrom@akademssr.se

Välkommen!
Akademikerförbundet SSR