Förändringar i arbetsrätten

Från den 1 oktober 2022 gäller nya bestämmelser i anställningsskyddslagen och Allmänna bestämmelser. Till skillnad från tidigare läggs nu ett större fokus på kompetensfrågor och livslångt lärande, som bland annat möjliggörs genom det nya omställningsstudiestödet. 

I samband med att det nya omställningsstudiestödet införs den 1 oktober 2022, förändras också arbetsrätten. Det som förändras är bland annat:

  • Tvåundantaget för små arbetsgivare blir treundantag för alla
  • Sakliga skäl ersätter saklig grund
  • Sakliga skäl blir semidispositivt – möjligt att avtala om sakliga skäl
  • Vid uppsägning och tvist – anställningen består ej under tvist

Positiva förändringar

  • Höjt skadestånd vid felaktiga uppsägningar och avsked
  • Hyvling – ökad trygghet vid arbetsbrist
  • Särskild visstidsanställning – förmånligare regler
  • Heltid som norm – vid deltid ska skriftlig motivering ges om så begärs
  • Anställd hos bemanningsföretag på samma driftenhet i mer än 24 månader ska erbjudas tillsvidareanställning

Vill du veta mer?

Här hittar du information från Sveriges Kommuner och Regioner
Se föreläsningen med Mikael Smeds, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR