Förbättringar i kompetens -och omställningsavtalet KOM-KR

Från 1 oktober har omställningsavtalet inom kommun och region, KOM-KR, förbättrats. Bakgrunden är de nya reglerna om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestödet. 

Inom kommun och region har trygghetsöverenskommelsen utvecklats i omställningsavtalet KOM-KR efter de nya reglerna om grundläggande omställnings- och kompetensstöd och omställningsstudiestöd. Från 1 oktober är omställningsavtalet KOM-KR både bättre och vassare.

Det här gäller nu

  • Som tidigare innehåller avtalet förebyggande insatser som handlar om att möta framtida kompetensbehov och minimera riskerna för arbetsbrist
  • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden blir en registrerad omställningsfond
  • Individuellt grundläggande stöd i form av vägledning och rådgivning införs
  • Tre kollektivavtalade studiestöd med ekonomiska förmåner införs
     
  • Kortvarigt studiestöd – ersätter del av inkomst upp till en vecka
  • Kompletterande studiestöd – ersätter del av inkomstbortfall om du beviljats omställningsstudiestöd (två terminer/44 veckor) 
  • Förlängt studiestöd – tillsvidareanställd som använt kompletterande studiestöd (1-4 terminer)

Läs mer på Omställningsfondens hemsida eller här