Förebyggande av ohälsa, vad är viktigast?

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över sjuk- och aktivitetsersättningen, men vilka svårigheter står egentligen våra offentliga försäkringssystem inför i dag? Och hur kan man förenkla regelverket så det blir mer förutsägbart för både den försäkrade och Försäkringskassan?

Akademikerförbundet SSR har fått möjlighet att lämna förslag som utredningen kan beakta innan de formulerar sina förslag för Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering. 
Den 7 december arrangerar vi därför ett webbinarium om utredningen – en unik möjlighet för dig som Saco-S-medlem att ställa frågor och bidra med tankar och kommentarer som sedan kommer ligga till grund för förbundets förslag till utredningen.

Utredaren ska bland annat:
•    utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning.
•    utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder.
•    utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan, 
•    lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen.   

Vill du skicka in kommentarer och tankar redan nu? Mejla malvina.kummu@akademssr.se

Webbinariet leds av Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Medverkar gör även Vanja Andersson, ledamot i Akademikerförbundet SSRs distriktsförening i Skåne.

Måndag den 7 december kl. 15:00 – 16:00 

Anmäl dig här 

 

Vad tänker ni runt 180-dagarsregeln?

Hör mer om Akademikerförbundet SSRs hållning i frågan och ta chansen att dela era tankar.

Många av de som blev allvarligt sjuka i Covid-19 i våras och som fortfarande är sjuka, har nu varit sjukskrivna mer än 180 dagar. Därmed ska deras arbetsförmåga prövas mot ”normalt förekommande arbete”. Januaripartierna gjorde för en dryg vecka sedan upp om att den prövningen ska skjutas upp till senast 365e dagen om ”övervägande skäl” talar för att den sjukskrivna kan återgå till jobbet senast då. Förslaget gäller alla, inte bara Covid-19-sjuka och ska träda i kraft mars 2021.
Vad tänker ni runt den här förändringen, utifrån era jobb?

Välkommen!

Här hittar du direktivet och tilläggsdirektiv