Förläsning: Uppdrag Skolkurator

Hur ser skolkuratorns roll och uppdrag ut? Hur kan man som skolkurator arbeta med psykosociala insatser på organisations, grupp- och individnivå? Hur får man stöd i sin yrkesroll när man är ensam i sin profession?

Den 4 maj kl 12-12.45 erbjuder Ulla-Maija Madison ordförande och Ulrika Arvidsson vice ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening en föreläsning om uppdraget som skolkurator. De har båda lång erfarenhet av arbetet som skolkurator och av arbete med skolkuratorers professionsfrågor. Vi planerar att följa upp föreläsningen med ytterligare en.

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar som skolkurator eller som är intresserad av att veta mer om yrke

Tid: 4 maj 12.00-12.45

Plats Digitalt via Teams

 

Ta mig till anmälan

 

Frågor till pontus.warg@akademssr.se

 

Välkomna!