Forskning: Låt konkreta situationer visa vägen

Porträttbild på Per-Olof Hedvall, forskare vid Certec, Centrum för rehabiliteringsteknik och design, vid Lunds universitet.

Konkreta situationer kan visa vad som hindrar delaktighet på arbetsplatsen. Dessa hinder behöver jobbas bort och UUA har verktygen som krävs, enligt Per-Olof Hedvall, forskare vid Lunds universitet.

Situationer i vardagen är viktiga. I dessa blir det tydligt vad som hindrar vissa personer från att delta på lika villkor i samhället eller arbetslivet, förklarar Per-Olof Hedvall, forskare vid Certec, Centrum för rehabiliteringsteknik och design, vid Lunds universitet.

Han tar ett vardagsexempel ur sitt eget liv: gurkan som verktyg för att nå en burk högt upp på en Ica-hylla. Han, som använder rullstol efter en olycka för många år sedan, har svårt att nå varor placerade på hög höjd. Vid ett tillfälle tog han en gurka för att peta ner den vara han behövde.

– Den här typen av situationer har vi mycket att lära av. Hur kan man improvisera och lösa problem? Grundproblemet var förstås att varorna inte var tillgängliga.

Universell utformning behöver ske baserat på kunskap från sådana konkreta levda erfarenheter och inte som ett tankeexperiment som någon genomför i huvudet, påpekar Per-Olof Hedvall.

– Det är ingalunda oskyldigt att designa något. I det här fallet handlade otillgängligheten inte enbart om det rent mekaniska problemet att få ner en vara från en hög hylla, utan även om känslan av sårbarhet och att behöva utmärka sig.

På arbetsplatser handlar det om att skapa möjligheter för alla att vara med på lika villkor utan att utmärka sig – som Per-Olof Hedvall behövde göra på Ica.

– Jämlikhet och likvärdighet handlar om att inte behöva pekas ut och stigmatiseras. Det ska inte behövas gurkor i alla olika sammanhang. Det är dock svårt att få fatt på vad som stödjer jämlikhet genom att fokusera på ojämlikhetsproblem. För att nå dessa är det bättre att ställa frågor som ”Hur ser det ut en helt vanlig dag när allt flyter på?”.

Nya verktyg och perspektiv

Per-Olof Hedvall kom i kontakt med UU, Universell utformning-begreppet redan 2006, som doktorand. Då hade han länge arbetat med tillgänglighetsfrågor, men hittade genom UU fler perspektiv och verktyg för sina analyser. UU sträcker sig längre än tillgänglighet och användbarhet.

– Jag fick en större vokabulär för vad som händer i olika situationer, och även kring hur viktigt det kan vara med hindrande och stödjande attityder, säger Per-Olof Hedvall.

Den svåra frågan har varit hur UU kan breddas och handla om mer än den fysiska utformningen även för fler i samhället, exempelvis arbetsgivare, chefer och HR-ansvariga.

– De flesta har lätt att ta till sig de fysiska delarna, som att tänka att det behövs tillgänglig entré och en handikapptoalett. Men vi behöver komma åt de andra delarna i organisationen också – situationer som kan uppstå där – i rekrytering, på möten, vid fikor och i samtalen mellan kollegor.

För att komma åt även dessa aspekter har Per-Olof Hedvall kolleger på Certec bland annat utvecklat ett antal 3D-filmer som speglar olika mötessituationer på arbetsplatser.

Skådespelare spelar upp olika scener som betraktaren kan leva sig in i och sedan diskutera.

– Det kan handla om ljusrör som flimrar i taket, någon som tuggar knäckebröd eller otydliga mötesstrukturer. Filmerna är tankeväckande och vill ge inspiration för vidare diskussioner.

Sju principer som vägen in

UU:s sju principer kan också tjäna som en god introduktion till arbetet med inkludering på arbetsplatser, enligt Per-Olof Hedvall. Principerna har mer än 20 år på nacken, men erbjuder än idag ett antal samtalspunkter som underlättar att komma igång.

– De var aldrig tänkta att fungera som en standard, utan som konversationsstartare och inspiration i olika processer. De är en väg in i arbetet, de ger tanken en riktning. Men de behöver konkretiseras utifrån området och utvecklingsprocessen i fråga. Här har UUA-initiativet gjort en viktig insats genom att tillämpa principerna i utbildning och praktik som rör universell utformning av arbetsplatser.

Princip nummer ett om jämlikhet, ”Likvärdig användning”, kallar Per-Olof Hedvall för ”portalparagrafen”. Om den berör målet för UU, handlar princip nummer två mer hur detta ska uppnås – genom ”Flexibilitet”. Det finns nämligen inget sätt som fungerar för alla, ingen ”one size fits all”, utan det behövs en flexibilitet och variation för att både fysisk och psykosocial miljö ska fungera väl för olika personer, förklarar Per-Olof Hedvall.

Principerna tre till sju lyfter olika konkreta fokuspunkter mer kopplade till perspektiv som rör tillgänglighet och användbarhet – som kognition, perception, säkerhet, ansträngning och ”rumslighet” eller plats i rummet.

– Universell utformning är bra för att det sätter fingret på att jämlikhet och ojämlikhet kan ha så många olika grunder.

Ny generation med nya krav

Per-Olof Hedvall har gott hopp om att Universell utformning kan fortsätta vara en väg till den ”kulturomdaning” som han beskriver att samhället behöver. En god hjälp på traven är också den nya generationens synsätt. Där finns från början en förståelse och passion för olikhet, enligt Per-Olof Hedvall.

– Jag tänker på det varje höst när jag träffar nya studenter, att de har vuxit upp med till exempel transgenderfrågor och veganism. Det är ingen nyhet för dem att människor är olika.

När den nya generationen kommer ut på arbetsplatserna kommer de också ha andra krav och förväntningar vilket också ger en skjuts till arbetet med UUA, enligt Per-Olof Hedvall, som även hänvisar till en undersökning om Generation Z av Intel.

– Generation Z granskar sina tänkta arbetsgivare ur olika aspekter – som hur det ser ut med mångfald i ledningen och vilka karriärvägar som verkar möjliga. De ställer sig frågan om de kan stå bakom arbetsplatsens värderingar.

 

Om Per-Olof Hedvall

Bor: I Hörby, som i höstas blev känt för att dess brandstation brann ned.
Familj: Fru och en snart fyraårig son.
Aktuell med: Leder ett alldeles nytt Vinnova-finansierat fyraårigt projekt vid namn ”Jämlikhetens syntax” tillsammans med Stina Ericsson, som är professor i svenska vid Göteborgs universitet.
På fritiden: I första hand hänga med familjen och övrig tid läser jag och finurlar på jämlikhet och design. Roar mig just nu med att försöka lära mig att publicera filmer på YouTube, som ett sätt att komplettera mer traditionell vetenskaplig publicering.  

Text: Enikö Arnell-Szurkos

 

Per-Olof Hedvall beskriver några utvalda fokusområden närmare – flexibilitet, proaktivitet och intersektionalitet – i sin artikel ”Framväxten av universell utformning – en kulturomdaning” i UUA:s rapport, som publiceras den 20 januari.

Fakta: Sju principer för universell utformning

1. Likvärdig användning.

Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande förmågor.

2. Flexibilitet i användning

Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor.

3. Enkel och intuitiv användning

Användningen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.

4. Uppfattbar information

Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.

5. Tolerans för misstag

Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.

6. Låg fysisk ansträngning

Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning.

7. Storlek och utrymme för åtkomst och användning

Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

 

Källa: Certec, Lunds universitet

The Center for Universal Design vid North Carolina State University har tagit fram sju principer för universal design 1997. Länk till principerna i originalversion: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm