Forskning och arbetsmiljö i nya numret av Socionomen

Vad har socialsekreterare och poliser gemensamt? En snarlik arbetsmiljö. Det konstateras i nya numret av Socionomen som bland annat tar upp överbelastningen inom socialtjänsten och polismordet i Biskopsgården. 

Hösten är här, och med den ett nytt nummer av Socionomen. I nya numret skrivs det om överbelastningen inom socialtjänsten, och att nya rön visar att socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har små möjligheter att minska arbetsbelastningen. Vi får även veta att socionomstudenter har en generös inställning till äldres vård och omsorg, men att uppfattningarna är dåligt underbyggda. Vad kan detta leda till?

I nya numret tar tidningen även upp polismordet i Biskopsgården, och sätter polisernas arbetsmiljö under lupp – en arbetsmiljö som är lik socialsekreterarnas.

Möt även Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin som i Porträttet berättar om hur socialtjänsten lyckats i arbetet med att implementera barnkonventionen i arbetet. Dessutom visar Sofia Rapp Sundström i ett bildreportage upp hur ett välfungerande familjehem är uppbyggt. Visst låter det spännande? Läs mer om det nya numret här.

Är du inte prenumerant? Som medlem i Akademikerförbundet SSR prenumererar du för 29 kronor i månaden. Läs mer på Socionomens hemsida.