Frågor och svar om det nya avtalet för Svenska kyrkan

Den 4 december blev det nya kollektivavtalet för Svenska kyrkan klart, ett avtal som gäller från 1 november 2020 till 30 mars 2023. Det nya avtalet innebär bland annat retroaktiva löner från 1 november 2020. 

Klicka här för att läsa mer om avtalet.  

Vad innebär det att lönerevisionen 1 april 2021 är retroaktivt från 1 november 2020?

Lönesättning inom Svenska kyrkans avtal för medlemmar i Akademikerförbundet SSR ska utgå från principen att lönerna är individuella och differentierade, och vi förespråkar en dialogmodell där lönerna sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Detta kräver att löneprocessen inte ska skyndas på och att arbetsgivaren lokalt ges möjlighet att hantera processen på ett korrekt sätt. I och med att den första revisionen blir den 1 april 2021 anser parterna att arbetsgivaren kommer kunna ha förutsättningar för att genomföra löneprocessen så som den är tänkt. Våra medlemmar ska dock inte behöva drabbas ytterligare av det som kommit av det prolongerade avtalet på grund av pandemin, lönerna blir därför retroaktiva från och med den 1 november 2020.

Varför blev det inte någon retroaktivitet från 1 april 2020?

Svenska kyrkans avtal följer ”märket” som har satts av parterna inom industrin. Parterna har kommit överens om nya löneökningar från 1 november 2020. En skillnad från märket är att löneutrymmet för den första revisionen blir 3,5% istället för 3%. Parterna har även enats om att utöver löneutrymmet för löneökningar under avtalsperioden ska samtliga medarbetare även få en engångsutbetalning om 1500 SEK i samband med decemberlönen.

Vad betyder det att ersättningar höjs successivt under avtalsperioden?

Parterna har enats om nya ersättningsnivåer för obekväm arbetstid, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid samt lägerverksamhet. De nya nivåerna kommer att höjas under tre olika tidpunkter under avtalsperioden. Den 1 november 2020, den 1 april 2021 samt 1 april 2022. Exempelvis höjs OB-tilläggstid A från 115:90 till 117:60 den 1 november 2020, till 120:00 den 1 april 2021 och till 112:30 den 1 april 2022.

Blir det någon ny reglering avseende kompetensutveckling?

Frågan kompetensutveckling är en av flera frågor som parterna har enats om att arbeta med under avtalsperiod och har tillsatt en avtalsvårdsgrupp för detta. Gruppen kommer även arbeta med frågor rörande arbetsmiljö och förutsättningar för ett längre och hållbart arbetsliv.

Vad innebär det att parterna kommer att se över Svenska kyrkans omställningsavtal?

En arbetsgrupp tillsatt av parterna kommer under avtalsperioden att arbeta med att undersöka, utreda och diskutera förnyelse av omställningsavtal. Ambitionen med det arbetet är att arbetsgruppen senast den 31 december 2021 ska presentera ett förslag om nytt regelverk för omställning till parterna.

Vilka omfattas av den särskilda ersättningen, så kallad Julgåva på 1 500 kronor?

Anställda som har en tillsvidare- såväl som en visstidsanställning omfattas av julgåvan på 1500 sek oavsett sysselsättningsgrad, detta inkluderar även anställd som är föräldraledig eller sjukskriven.

På min arbetsplats finns intresse av att bilda en lokal förening. Hur går vi tillväga?

Vill du engagera dig fackligt? Förbundet arbetar kontinuerligt för att få fler lokalföreningar inom Svenska kyrkans område. En stark representation på lokalnivå kommer ge möjlighet till medarbetare att påverka och ha inflytande inom den egna organisationen. I och med det nya avtalet finns även möjlighet att bilda Akademikerföreningar där ni tillsammans med andra kollegor som är medlemmar i något av de förtecknade förbund kan bilda en förening som utgör lokalpart.

Du som är förtroendevald får facklig utbildning så att du kan bli trygg i din roll som företrädare för Akademikerförbundet SSR. För dig som är ny facklig företrädare erbjuder vi introduktionsutbildning, grundkurs och efter erfarenhet fortsättningsutbildning. Förbundet erbjuder även kontinuerligt föreläsningar i relevanta ämnen och ger stöd i medlemsnära kontakter.

Är du intresserad av att bli lokalfacklig inom Svenska kyrkan och vill få stöd i hur det skulle kunna vara möjligt på din arbetsplats? Kontakta Akademikerförbundet SSR:s föreningsutvecklare Helena Hansson, 08-617 44 07, helena.hansson@akademssr.se.

Vill du veta mer om förbundets avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan? Vänligen kontakta ansvarig ombudsman Nadia Larsson 08-617 44 34nadia.larsson@akademssr.se.