Handlar EU om principer eller sakpolitik? 

Göran och Simon

En central fråga där EU behövs i dagsläget handlar om intäkter. Vi har i många länder sett de största offentliga utgifterna i modern tid till följd av pandemin – vilket är en utveckling som sker parallellt med en stadigt sjunkande beskattning av företag och kapital. Men gensvaret från Sverige har inte varit särskilt positivt gentemot de förslag som siktar på att jämna ut skattekonkurrensen, och få bland andra de stora tech-jättarna att betala lite mer skatt på sina enorma vinster. Hur ska vi förstå det? På länk har vi med oss Göran von Sydow som en av de främsta EU-experterna, och direktör på Sieps – Svenska instituet för europapolitiska studier.

Vi fortsätter samtalet om EU från förra podden och liknande diskussioner kring varför vi så ofta pratar om principer snarare än sakfrågor, vad motståndet mot harmonisering av skatter på EU-nivå grundar sig i, och inte minst svenska modellens "passform" inom unionen. Samtalet leds av mig, Simon Vinge, chefsekonom på förbundet och här finns de poddar från Sieps som jag refererar till.

2:20 Hur EU ska få in mer pengar

3:50 Digital beskattning och klimatavgifter

5:00 Är alternativet höjda avgifter? 

6:30 Beskatta de globala digitala jättarna

8:30 Det handlar om en mer rättvis konkurrens

10:00 Frankrike har en egen digital skatt

13:10 Den som tar ut skatt ska också kunna hållas ansvarig

14:30 Bara för att skatt tas ut på EU-nivå behöver den inte gå till EU

16:30 Vilka skulle vinna och förlora på de aktuella förslagen? 

18:20 Sveriges suveränitet och självbestämmande gentemot unionen

19:20 "Gör vi några steg kommer det leda till väldigt mycket mer framöver" 

22:20 Har Sverige råd att vara emot EU-skatter? 

24:50 Kritiken mot EU återfinns i höger-vänsterskalans ytterspektrum...

25:30 ...med stor samsyn i mitten om vad EU ska göra

28:00 Varför blir varje diskussion om EU en principdiskussion? 

29:30 Hur ska den svenska modellen klara sig 

31:40 Är juridifiering en naturlag inom EU?