Mer EU och fler skatter

Hanna Eklund är forskare i EU-frågor och menar att unionen borde ha en större roll för ekonomisk jämlikhet och för att stärka demokratin i Europa. Vi utgår från ett par konkreta frågor med politiska sakförslag på bordet. Det finns ett antal sådana just nu – i synnerhet på skatteområdet: hur ska vi i Sverige förhålla oss till dem?

Vi pratar nästan alltid om dem utifrån principiella ståndpunkter som mer eller mindre EU, eller som för eller emot europeisk beskattningsrätt. Men handlar det verkligen om principer? Skatter på individers konsumtion, momsen, är sedan länge en europeisk angelägenhet utan motsvarande principdiskussion. Och även i de nya skatteförslagen skulle alla pengar gå till Sverige – men några bolag skulle betala något mer än i princip ingenting, som idag. Klarar vi oss verkligen utan samarbete på Europeisk nivå på detta område och flera andra; ett samarbete som vi, så ofta, verkar säga kategoriskt nej till?

Samtalet leds av mig, Simon Vinge som chefsekonom, och jag hänvisar till följande texter på DN Debatt och DN Kultur: 1, DN Kultur 2 och DN Kultur 3.

3:00 Skatt på finansiella transaktioner (förslag 1)

4:15 Europakommissionen är inga bolsjeviker

5:17 Digital skatt (förslag 2)

6:52 Det krävs enhällighet för att förslagen ska gå igenom

7:28 Sverige är emot båda

8:30 Moms har varit en EU-fråga sedan 1967

9:40 Samma princip borde gälla för skatt på privatpersoner (moms) och skatt för företag (förslagen)

12:00 Det går inte att lösa dessa frågor nationellt 

13:35 Pengarna skulle gå till medlemsstaterna

15:25 Hur mycket pengar handlar det om? 

17:30 Vi behöver en EU-debatt om jämlikhet

20:30 För att lösa hoten mot demokratin måste vi lösa den ekonomiska ojämlikheten

22:10 EU-positiv från vänster är en ovanlig position i svensk debatt

25:00 Hur kommer det att gå för förslagen? 

26:15 Vi måste hålla våra nationella politiker mer till svars för vad de gör i EU

28:50 Har Sverige tagit över stafettpinnen från brittiska Tory-partiet? 

31:10 Europeiska Unionen är lika gammal som min mamma

31:50 Vänsterpartiet driver högerpolitik i Bryssel

33:00 Vi börjar alla möten med “In Sweden we have a system” 

35:00 Är Brexit vår chans? 

36: 15 Vi får inte fastna i principdiskussioner

37:50 Slå ett slag för jordbrukspolitiken! 

39:00 Ja/nej-frågor

40:30 Minimilöner på europeisk nivå?