Har du och dina kollegor genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt?

Nu kan du nominera dig och din verksamhet till GötaPriset som efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring för en bättre välfärd.

Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. För att lyckas med det krävs det att vi tar tillvara på alla idéer och goda exempel på förnyelse och förbättring. Vi vet att det i hela landet finns många som anstränger sig för att utveckla och förbättra våra gemensamma verksamheter. Var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet och bidra på så sätt till en bättre välfärd.

Vem kan delta i GötaPriset?

GötaPriset tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

100 000 kr till vinnaren

Förutom att vara med och tävla om 100 000 kr finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset:

• Du kommer bli uppmärksammad för ditt arbete både inom din egen organisation och från kollegor på andra håll.
• Deltagandet är ett bra sätt att utveckla din egen verksamhet ytterligare.
• Dina erfarenheter kan spridas till andra och bidra till att utveckla en ännu bättre offentlig verksamhet och en bättre välfärd.

Kriterier för bedömning av ditt projekt

De projekt som blir nominerade ska:

• Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering.
• Vara nyskapande och använda sig av nya idéer.
• Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.
• Visa vilka resultat som uppnåtts.
• På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar.
• Ge erfarenheter som kan tillämpas i andra verksamheter.

Anmälan senast den 13 december 2020

Det är enkelt att tävla om GötaPriset! Allt du behöver göra är skicka in en beskrivning av ert projekt på max en A4-sida. Anmälan görs på www.gotapriset.se senast den 13 december 2020.

GötaPriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med bland annat Akademikerförbundet SSR.