Heike Erkers ny ledamot i regeringens välfärdskommission

Heike Erkers är ny ledamot i regeringens välfärdskommission, där hon ska företräda Saco.
– Jag är glad över förtroendet och ska arbeta för att lyfta akademikernas viktiga roll i vård, skola och omsorg, säger hon.

Regeringens välfärdskommission har ett brett uppdrag att se över hur framtidens välfärd kan organiseras och finansieras. Kommissionen leds av finansminister Magdalena Andersson och samlar representanter från stat, kommuner, regioner och arbetstagarorganisationer.

Nyligen utsågs Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbudet SSR och Sacos andra vice ordförande, till Sacos nya representant i kommissionen.

– Svensk välfärd står inför stora utmaningar, det ser våra medlemmar dagligen. Därför är jag glad över förtroendet att vara med i kommissionen. Jag ser det som oerhört viktigt att lyfta professionerna och Sveriges akademikers viktiga roll i välfärdssektorn, säger Heike Erkers.

Här kan du läsa mer om Välfärdskommissionen