Hen - Hon - Han 2021

Härmed inbjuds du till en unik facklig arbetsmiljö-utbildning, delvis förlagd till Stockholm Pride.

Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Svensk Chefsförening, deltar på Stockholm Pride för 15:e året i rad (med undantag för 2020 då ingen Pride arrangerades). Du som är chefsmedlem, förtroendevald eller personalvetare och arbetar med HR-frågor erbjuds nu en unik chans till kompetensutveckling och utbildning i arbetsmiljöfrågor!

Syftet är att ge dig möjlighet att förbättra dina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbtqi-frågor i synnerhet. Men även ge goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Utbildningen fokuserar även på bemötandefrågor. Utöver internutbildningspass i kurslokalen är utbildningsdagarna delvis förlagda till Stockholm Pride – både på Pride House (seminarier, paneldebatter och föreläsningar) och i Pride Park (mässa och utställaryta).

Du är varmt välkommen att anmäla intresse till fyra utbildningsdagar i Stockholm 4-7 augusti fyllda med ny kunskap, erfarenhet och mycket glädje.

Kurs i Stockholm: Vi startar med lunch kl 11:30 på onsdag den 4 augusti i kurslokalen, detta för att ni som inte bor i Stockholm ska ha möjlighet till att resa under förmiddagen. Programmet startar kl. 12.00, övriga dagar startar utbildningen kl 9.00. Vi avslutar programmet med deltagande i Prideparaden i Stockholm lördag den 7 augusti.

Se bifogat program för fler detaljer.

Plats: Vi startar varje förmiddag, utom paraddagen, i kurslokalen. Delar av eftermiddagarna tillbringas på Pride House för deltagande på seminarier, föreläsningar och workshops. Utbildningen innebär också en del kvällsaktiviteter.

Annat praktiskt: Utbildningen är kostnadsfri. Akademikerförbundet SSR står även för eventuellt boende och resor i enlighet med programmet. Lunch ingår onsdag till fredag. I övrigt utgår inte ersättning för matkostnader.

Ledighet: Deltagandet förutsätter att din arbetsgivare beviljar ledighet med lön. Ingen ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst.

För frågor om kursen kontakta Malin Fröjmark, 08-617 44 39 eller malin.frojmark@akademssr.se
För praktiska frågor kontakta Zara Hammarberg, zara.hammarberg@akademssr.se

Ansökan görs via bifogad ansökningsblankett senast 1 maj.
Ansökan till zara.hammarberg@akademssr.se
eller via post till:
Akademikerförbundet SSR
Att: Zara Hammarberg
Box 12800
112 29 Stockholm

Bekräftelse på ansökningar lämnas via mail under maj månad. Även de sökanden som inte beviljats kommer att kontaktas. Övrig praktisk information kommer med bekräftelsen. Bekräftelsen kommer också vara med reservation för om Pride-festivalen ställs in med anledning av fortsatt spridning av Covid-19.

Välkommen med din ansökan!