”Inför ett maxtak på antal medarbetare per chef i äldreomsorgen”

Heike Erkers

Nu måste regeringen gå vidare och slå fast ett maxtak för antalet medarbetare per chef i äldreomsorgen. Det anser Akademikerförbundet SSR som välkomnar förslaget i utredningen om kompetensförsörjning i vård och omsorg som kom idag.

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg har varit inriktad på personalens kompetens och möjligheter att göra ett professionellt arbete i äldreomsorgen. Det handlar om hur personalens kompetens förnyas, behålls och utvecklas och hur anställningstrygghet och arbetsmiljö ska förbättras

Utredningen har också förslag om hur ledarskapet inom äldreomsorgen stärks och föreslår bland annat ett maxtak på 20-30 medarbetare per chef. Det är något Akademikerförbundet SSR arbetat för länge.

– Personalen är äldreomsorgens främsta resurs. Ska övriga medarbetare få rimligare arbetsförhållanden måste även chefer i äldreomsorgen stärkas. Stora arbetsgrupper och brist på kringresurser lägger inte grunden för ett rimligt ledarskap. Därför välkomnar vi förslaget om ett tak och hoppas att regeringen tar det på allvar, säger Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers.

Utredningen ger inga förslag på tydliga utbildningskrav för chefer, utan föreslår att frågan ska analyseras och utredas av lämplig myndighet. Akademikerförbundet SSR ser denna fråga som central och anser att det är nödvändigt med tydliga utbildningskrav för äldreomsorgens alla delar, oavsett driftsform.

– Utredningen innehåller flera bra förslag, men det räcker inte. Nu behövs också en politisk ambitionshöjning. Nu är det dags för kommunerna och staten att bevisa att de vill förändra äldreomsorgens grundförutsättningar med satsningar på personalen, säger Heike Erkers.