Jorden runt för Världens Barn

Årets Världens Barn insamling närmar sig sitt slut. Under kommande vecka kraftsamlar alla de organisationer som tillsammans med Radiohjälpen och SVT ingår i riksinsamlingen. Förbundets Solidaritetsfond har i närmare femton år skänkt till insamlingen för att bidra till att barn i utsatta situationer får det bättre. Årets utmaning Jorden Runt för Världens Barn kan alla delta i.

I dagarna drar finalen av Radiohjälpens årliga insamling Världens Barn igång. Runt om i landet mobiliserar alla civilsamhällesorganisationer som tillsammans med SVT och P4 ingår i riksinsamlingen. De använder sina olika kanaler för att bidra till att samla in så mycket pengar som möjligt för att stödja det viktiga arbete som de olika hjälporganisationerna gör för att årets kamp jobbar med stöd till utveckling. Världens Barn insamlingen har genomförts årligen sedan 1997 och har hittills samlat in 1,7 miljarder kronor.

För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Om vi inte agerar starkt nu kommer mer än 160 miljoner barn att leva i extrem fattigdom om tio år, 2030. 12 miljoner barn kommer att sakna grundläggande skolutbildning och 56 miljoner barn kommer att dö redan innan de fyllt fem år.

Världens Barn under Coronapandemin

Pandemin har gjort Världens Barn-kampanjen viktigare än någonsin. Konsekvenserna av pandemin slår hårt mot barn runt om i världen, och utgör därför ett särskilt fokus i årets kampanj.  

Den globala pandemin sätter återigen fokus på de skillnader som råder mellan länder och regioner. När viruset sprids till de mest utsatta samhällena blir konsekvenserna dramatiska för de barn som lever i utsatthet.

I många länder världen över har kraftfulla restriktioner införts. Skolor och arbetsplatser har stängts, människor har tvingats i karantän i sitt hem, de har förlorat sina jobb och därmed sin inkomst. I redan sårbara samhällen är dagslönen ofta den viktiga källan till försörjning för hela familjer och utan den blir konsekvenserna förödande. I dessa redan mycket sårbara samhällen är redan före pandemin bristen på rent vatten och sanitet i kombination med stor trångboddhet möjligheten att kontroller smittspridning extremt svår. För alla de barn som bor i flyktingläger, i informella bosättningar eller på gatan är situationen ännu svårare. För alla de barn som inte får gå i skolan under pandemin ökar risken att utsättas för exploatering och för våld. Radiohjälpen följer utvecklingen noga och är måna om att de projekt som får stöd även tar ansvar för att minska smittspridning och konsekvenser av pandemin. I år har Corona pandemin gett andra förutsättningar för medlemsorganisationerna att genomföra sin insamlingsverksamhet. Detsamma gäller förstås för Radiohjälpen. Årets stora TV sända artistgala kommer att genomföras utan publik.

Jorden Runt för Världens Barn  Tio öre för varje meter

Det finns många sätt som du själv kan bidra. Ett sätt som också stärker din egen hälsa är att anta Radiohjälpens Jorden Runt för Världens Barn

Vi uppmanar alla att delta i Jorden Runt, det är en bra motivation att både röra på sig mer men också bidra till något viktigt och bra. De distanser som inkommer läggs samman och så får vi se om vi gemensamt kan ta oss runt jorden, virtuellt. Swisha distansen till 9019506 och märk DISTANS och den summa du gått eller sprungit, eller kanske rullat med rullstol. Tagga ”Jordenrunt i sociala medier och @varldensbarn, säger Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.

 
Stort tack till dig som gör skillnad för Världens Barn!

Solidaritetsfonden

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond har sedan 2007 årligen skänkt minst 50 000 SEK och förbundets medlemmar har på olika sätt själva tagit initiativ och bidragit. Solidaritetsfond bygger i huvudsak på medlemmarnas engagemang genom den krona per månad de avstår via sin medlemsavgift. Solidaritetsfonden skänker i år 50 000 SEK till Världens Barn. 

Vi vet att pengarna kommer fram, att de genom alla de olika civilsamhällesorganisationernas viktiga projekt bidrar till att barn och ungdomar i utsatta samhällen får det bättre. Att några kommer bort från gatan, att de får gå i skola och att barnen får sjukvård när de behöver, säger förbundsordförande Heike Erkers som leder Solidaritetsfondens arbete.  

– Vi kan förstås bidra mycket mer. Själv tänker jag anta Kristina Henschens utmaning och skänka tio öre för varje meter jag promenerar på söndag. Tillsammans hoppas jag vi kommer flera varv runt jorden för Världens Barn.