Karriärveckan: Karriär, arbetsmarknad och jobbmöjligheter för folkhälsovetare

Gör dig redo för nästa steg i karriären.

Vad arbetar en folkhälsovetare med? Vad är en rimlig lön? Och hur ser jobbmöjligheterna ut efter examen?

Välkommen till en digital karriärföreläsning speciellt för dig som studerar folkhälsovetenskap. Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg inom Region Västernorrland samt Andreas Pousette, hälsoekonompå en statlig myndighet, delar med sig av sina erfarenheter från arbetet.

Du får även höra Marica Rostedt, professionsombudsman för bla. folkhälsovetare, berätta om arbetsmarknadsläget och löneläget. Dessutom berättar Carl Larsson, studentombudsman, om allt stöd du som är studentmedlem i Akademikerförbundet SSR får från oss inför ditt nästa steg i karriären.

Onsdag den 28 april kl. 12:00–13:00. Digital föreläsning i Teams.
Intresserad? Anmäl dig här senast 22 april.

Välkommen!