Kongressinsamlingen till Solidaritetsfonden

Utrymmet för fackliga organisationer i världen krymper. I många länder blir man av med sitt jobb om man blir medlem i en facklig organisation. Fackligt aktiva fängslas, misshandlas och till och med dödas. Kongressinsamlingen 2021 ska bidra till att stötta kollegor runt om i världen.

Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond tillkom på försök efter initiativ från medlemmar på kongressen 1993 och permanentades av kongressen 2000. Varje yrkesarbetande medlem betalar 1 krona i månaden till Solidaritetsfonden.

Solidaritetsfonden har varje år möjlighet att stödja kollegor runt om i världen. Vi stödjer bildande av fria och demokratiska fackföreningar. Vi värnar rätten att vara med i en facklig organisation, rätten att förhandla kollektivt tillsammans med sina kollegor genom en facklig organisation. Vi stöttar arbetet för lika villkor för kvinnor som för män.

I Sydafrika stöder Labour Research Center som arbetar för att stärka fackföreningsrörelsen med utredningar, rapporter, utbildningar och underlag inför kollektivavtalsförhandlingar. I Namibia stöder vi en liknande organisation Labour Resources and Research Institute.

Solidaritetsfonden stöder också professionskollegor i sin yrkesutövning och har också möjlighet att dela ut humanitärt stöd.

Vi stöder Al Marfa Counselling Center i östra Jerusalem som bland annat arbetar med kvinnor i behov av psykosocialt stöd och ökad social inkludering och stärkande av kvinnliga ledare i Burma genom organisationen ALTSEAN Burma.

2020 delade fonden ut över 300 000 i humanitärt stöd, merparten kopplat till Corona-pandemin. UNHCR, Läkare utan gränser, Act Svenska Kyrkan, UNICEF och Röda Korset Libanon är några av de organisationer som fick stöd av oss.

Solidaritetsfonden har en egen styrelse som leds av Heike Erkers och i övrigt består av Anne-Lie Bygden, Evert Blomé, Lars Holmblad och Maria Östberg Svanelind (Internationell sekreterare).

Du vet väl att du och din förening kan bidra till årets Kongressinsamling?

Swisha valfritt belopp till 123 594 85 00. Märk bidraget med Kongressinsamling, och ditt eller din förenings namn.