Lösningar för god samverkan i arbetsmiljöarbetet

Att chefer och skyddsombud jobbar tillsammans för att få det bättre på jobbet, det kallas samverkan. För att underlätta detta arbete har Prevent tagit fram materialet God samverkan som består av filmer, reflektionsfrågor, tips på verktyg och utbildningar.

Att arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor kallas samverkan. Det är viktigt för att kunna skapa en riktigt bra arbetsmiljö. När alla hjälps åt blir det lättare att förebygga problem, hitta de bästa lösningarna och se till att verksamheten utvecklas. En väl fungerande samverkan bidrar till att göra arbetsplatsen friskare, mer framgångsrik och bättre rustad att möta utmaningar.

På webbsidan godsamverkan.nu finns filmer och reflektionsfrågor som kan användas för att inspirera till ännu bättre samverkan i det lokala arbetsmiljöarbetet. Där finns också tips på verktyg och utbildningar att använda för att förbättra arbetsmiljön. De vänder sig till chefer, skyddsombud, företagsledning, HR-funktion och anställda.

Godsamverkan.nu är ett initiativ från Prevent tillsammans med LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Sök stöd till arbetsmiljöutbildning

Ett steg till god samverkan är att gemensamt delta i en arbetsmiljöutbildning. Afa Försäkring har nu öppnat sin anmälningssida för arbetsgivare att ansöka om stöd. På Afa Försäkrings webbplats https://www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/ finns information om stödet och vilka utbildningar som omfattas.

När chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen är stödet 70 procent av deltagaravgiften. Om man går var för sig är stödet 50 procent av deltagaravgiften.

De 75 miljoner som Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd gäller för arbetsmiljöutbildning under 2021–2023.