Marie Cham om hudfärg, diskriminering på arbetsmarknaden och språkets betydelse

I Sverige ser vi inte hudfärg. Därför diskriminerar vi ingen. Eller? Marie Cham arbetar som utbildare i Länsstyrelsens projekt Vidga normen med fokus på att synliggöra den dolda diskrimineringen.

Sker diskriminering på Sveriges arbetsmarknad idag och vad är ett bra språk? Marie Cham kommer presentera huvudpunkter från Länsstyrelsens rapport om diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden. Hon kommer även närma sig betydelsen av språk i arbetet för att synliggöra och arbeta mot diskriminering. 

När: Måndag den 14 december kl. 15:00 – 16:00 
Var: Vid din dator via Teams. (Digital länk till webbinariet skickas ut dagen innan.)

Anmäl dig här senast 11 december.

Har du frågor till Marie Cham kan du skicka dem redan nu till malvina.kummu@akademssr.se

Om projektet Vidga normen

Projektet startade 1 september 2018. Under inledande analys- och planeringsfas har projektet tittat på var de deltagande arbetsgivarnas organisationer befinner sig i sitt inkluderingsarbete, både kunskapsmässigt och organisatoriskt, och analyserat hur deras aktiva åtgärder kan förstärkas. Nu går vi in i nästa fas, med kompetenshöjning av medarbetare och aktiva åtgärder.

Trots att diskrimineringslagstiftningen påbjuder just de här åtgärderna för alla arbetsgivare med mer än 25 anställda är Vidga normen i praktiken det första i sitt slag, som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering utifrån hudfärg.

Pssst! Tjuvlyssna på dialog om språkets betydelse i Vidga normens podd här.