Medlemsförmån: Rabatt på föreställningen Dansen på Teater Galeasen

Just nu får du som är medlem i Akademikerförbundet SSR 25 procent rabatt på biljetter till föreställningen Dansen som spelas på Teater Galeasen i Stockholm under september och oktober.

Välkommen att boka biljett med rabatt till Teater Galeasens föreställning Dansen fyra datum i september och oktober. Ta del av rabattkoden här. Du använder sedan rabattkoden när du bokar biljetter till någon av dessa föreställningar:

Om Dansen:

I ett enskilt besöksrum på ett kommunalt sjukhus samlas en brokig skara för att vaka och vänta, kanske sörja och sakna. Katja, Andrej, mamman och väninnan talar om livet, dess mening och ändlighet, de talar om sorgen, förlusterna, om kärleken. Mest av allt tycks de tala om dansen, dansen med stort D, Katjas dans. Dansen gäckar och fascinerar, den sägs ha uppkommit som en hyllning till smutsen och fasan, till det förvridna och tragiska, men ingen verkar helt kunna förstå eller förklara dansen, inte ens dansösen själv.

 ”Vi är födda till att dansa och hela vårt liv är bara dans, vare sig vi vill det eller inte. När du äter eller går till jobbet eller slaktar en gris eller har sex eller fixar med bilen utför du dansen.”

 Ivan Vyrypaev, född 1974 i Irkutsk, har skrivit en sällsam och vacker pjäs som utforskar den mänskliga existensens villkor, lycka och elände. Livet ställs mot döden, provokativa politiska kommentarer avlöser utslitna kärleksförklaringar, och bråddjupa filosofiska resonemang blandas med de mest banala och pretentiösa utsagor. Dansen är skriven 2010 och blir Teater Galeasens tredje Vyrypaev-uppsättning i regi av Olof Hanson, efter de tidigare föreställningarna Illusioner (2014) och Omfamningar (2017).

Ivan Vyrypaev 2023
Ivan Vyrypaev har avsagt sig sitt ryska medborgarskap och är sedan maj 2023 anhållen i sin frånvaro för att sprida falsk information om den ryska armén.

I ett öppet brev daterat den 8 mars 2022 med rubriken Letters to the Russian theatres skriver Vyrypaev att den stat som finansierar de ryska teatrarna är samma stat som för ett brottsligt krig mot det ukrainska folket, och att han har bestämt sig för att donera all royalty från de ryska teatrarna till stödfonder för Ukraina. Han skriver: ”Jag gläder mig åt att pengarna från den ryska statens kulturbudget på det här sättet rättmätigt tillfaller dem som lider och har lidit av Rysslands barbariska attacker” och vidare att de ryska teaterbesökare som köper biljett till uppsättningar av hans pjäser ska veta att de därigenom bidrar till att kompensera för den ”fruktansvärda skada som Ryssland orsakar Ukraina.”

av IVAN VYRYPAEV • översättning NILS HÅKANSSON • regi OLOF HANSON • med FRIDA BECKMAN, DAVID RANGBORG, SANDRA HULDT, IA LANGHAMMER (fler tillkommer) • musiker SOLE GIPP OSSLER • ljus TOBIAS HALLGREN scenografi/kostym MATILDA HYTTSTEN • mask ANNA OLOFSON • musik och teknik SOLE GIPP OSSLER • musik MIKAEL NILZÉN • koreografi OSSI NISKALA

Läs mer om föreställningen på Teater Galeasens hemsida här.